Ahoj Przygodo – spotkanie z żeglarstwem

Ze względu na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” konieczna była modyfikacja strony internetowej.                                                                       W związku z tym dokumentacja dotychczasowych działań projektu „Ahoj Przygodo-spotkanie z żeglarstwem” dostępna jest pod poniższym adresem: http://archiwum.mozaika.lublin.eu/ahoj-przygodo-spotkanie-z-zeglarstwem/

 

Zajęcia Żeglarskie

Dzięki uprzejmości burmistrza Pana Wojciecha Wilka i Pracowników Urzędu Miasta w Kraśniku w sezonie 2019, zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego odbywały się na Zalewie w Kraśniku. Udostępniony nam akwen, stanica żeglarska oraz pomieszczenia gospodarcze bardzo ułatwiły aktywność wodniacką uczestników ŚDS „Mozaika”.