Oddział Nr 2

 

Zdjęcie: Budynek Oddziału nr 2 Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika"

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” oddział nr 2 – Typ A

 

Dzienny ośrodek wsparcia dla 60 osób przewlekle psychicznie chorujących.

Naszym celem jest:

– podtrzymanie i rozwijanie umiejętności Uczestników niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia,

– wsparcie rodzin Uczestników w przezwyciężaniu trudnych sytuacji i problemów życiowych,

– integracja Uczestników i ich rodzin w społeczności lokalnej.

 

Naszym uczestnikom oferujemy:

– terapię zajęciową w pracowniach:

  • plastycznej,
  • krawieckiej,
  • muzycznej,
  • kulinarnej,
  • ogrodniczo – florystycznej,
  • komputerowej,
  • snycerskiej,

– wsparcie psychologiczne,

– psychoterapię i psychoedukację,

– poradnictwo i pracę socjalną,

– podstawową opiekę pielęgniarską,

– możliwość korzystania z siłowni i sali gimnastycznej,

– rehabilitację ruchową,

– gorący posiłek.

 

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

 

W ramach pomocy rodzinom uczestników oferujemy spotkania grupy wsparcia w każdy ostatni czwartek miesiąca w godzinach 15.30 – 17.00.

 


Oddział nr 2 Środowiskowego Domu Samopomocy – typ A

ul. Nałkowskich 78, 20-470 Lublin

telefon: 81 466 55 67

e-mail:


 

Pracownik koordynujący pracę Oddziału:

Ewa Meder – Fedoruk

Psycholodzy:

Hanna Plisiecka

Joanna Okoń

Pracownik socjalny:

Agnieszka Augustyniak – Podleśna

Terapeuta / technik masażysta:

Tomasz Mącik

Terapeuci:

Katarzyna Kuszner

Mariola Postawska

Piotr Saran

Monika Szypłowska

Instruktor terapii zajęciowej:

Agnieszka Włoszek

Zdjęcie: Świetlica w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Sala gimnastyczna w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Pracownia gospodarstwa domowego w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Pracownia plastyczna i krawiecka w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Korytarz w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Pracownia florystyczno-ogrodnicza w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Świetlica w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Wyrzynarka w pracowni snycerskiej  w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Pracownia komputerowa w budynku Oddziału nr 2 ŚDS "Mozaika"
Skip to content