Ahoj Przygodo – spotkanie z żeglarstwem

Ze względu na utworzenie nowej jednostki organizacyjnej Gminy Lublin pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” konieczna była modyfikacja strony internetowej.

W związku z tym dokumentacja dotychczasowych działań projektu „Ahoj Przygodo-spotkanie z żeglarstwem” dostępna jest pod poniższym adresem: http://archiwum.mozaika.lublin.eu/ahoj-przygodo-spotkanie-z-zeglarstwem/

Nad Jeziorem Białym

W dniach 06 – 10.06.2022 Uczestnicy ŚDS „Mozaika” (Oddziału nr 1 i 2 oraz Klubu Samopomocy „Przystań”) przebywali nad jeziorem Białym pływając pod okiem wolontariusza kapitana Tomasza Patyry.

Bandera na maszt

Rejs po Jeziorze Białym

Rejs po Jeziorze Białym

Rejs po Jeziorze Białym

Rejs po Jeziorze Białym

Podsumowanie obozu żeglarskiego

Żeglować każdy może

Punktowo oświetlona scena. Na scenie kilkanaście osób w niebieskich i czerwonych koszulkach za mikrofonami. W tle wyświetlone ogo Mesy Mozaikowej składające się z niebieskiej kotwicy i kolorowych prostokątów.

Uczestnicy i pracownicy ŚDS "Mozaika" podczas wspólnego śpiewania szant.

Dnia 15 marca 2022 roku we współpracy z Domem Kultury LSM zorganizowane zostało spotkanie prezentujące działania nawigoterapeutyczne w Mesie Mozaikowej. Celem było promowanie żeglarstwa i nawigoterapii wśród osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i mieszkańców Lublina. Podczas uroczystości uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” zaprezentowali występ wokalny śpiewając szanty. Odbyło się także spotkanie z kapitanem Tomaszem Patyrą, który przedstawił zakres organizowanych przez ŚDS „Mozaika” zajęć z nawigoterapii dla osób z niepełnosprawnościami. Po zakończeniu części artystycznej i prelekcji otwarta została wystawa prac uczestników ŚDS. Prace można oglądać do 25.03.2022r. na terenie Domu Kultury LSM. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Wśród publiczności gościliśmy także przyjaciół z Ukrainy, którzy otrzymali drobne prezenty.

 

MOZAIKOWA Mesa

Od wczoraj, czyli od 15 marca, od późnych godzin przedpołudniowych Mozaikowa Mesa rozgościła się na dobre w przestrzeniach Domu Kultury LSM w Lublinie.  W tym LINKU możemy zobaczyć niektóre z prac plastycznych prezentowanych w ramach wystawy marynistycznej.

Przypominamy ze autorami wszystkich prac są Uczestnicy ŚDS „Mozaika”.

Jedna z prac plastycznych prezentowanych na wystawie.

Święto Morza i Bystrzycy 2021

Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021

Mesa Mozaikowa na scenie Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego podczas Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy 2021

22 października uczestniczyliśmy w Święcie Morza i Bystrzycy 2021 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego.

Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021

Wykład o nawigoterapii wygłoszony przez Panią Dyrektor Sylwię Góźdź podczas Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy 2021 
- Sala Błękitna - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie -

Pani Dyrektor Sylwia wygłosiła wykład o nawigoterapii,

Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021

Członkowie Mesy Mozaikowej wykonują szantę "Morskie Opowieści" podczas Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy 2021
- Sala Błękitna - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie -

a Mesa Mozaikowa pięknie zaśpiewała szantę „Morskie Opowieści” ze słowami ułożonymi przez naszą Uczestniczkę Magdę.

Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021

Mozaikowa widownia podczas Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy 2021
- Sala Błękitna - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie -

Niesamowite wsparcie otrzymaliśmy ze strony widowni, która Mozaikowo ubrana z nami grała i śpiewała. Potem Kinga w imieniu ŚDS Mozaika złożyła serdeczne podziękowanie Kapitanowi Tomaszowi za wszystko co dla nas robi i wręczyła pamiątkę.

Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021

Wręczenie medalu Unii Lubelskiej podczas Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy 2021
- Sala Błękitna - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie -

Kapitan Tomasz otrzymał też medal Unii Lubelskiej Prezydenta Miasta Lublin.

Lubelskie Święto Morza i Bystrzycy 2021

Wspomnienie Pana Ryszarda Strońskiego, założyciela i wieloletniego Komandora Sekcji Żeglarskiej „AZS – ANTARES”, podczas Lubelskiego Święta Morza i Bystrzycy 2021
- Sala Błękitna - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie -

Po przerwie Kapitanowie obecni na Sali wspominali zasłużonego dla lubelskiego żeglarstwa śp. Ryszarda Strońskiego.

Święto Morza zakończyło się koncertem szantowym w wykonaniu Marka Szurawskiego.

Spotkanie porejsowe Giżycko 2021

Spotkanie porejsowe Giżycko 2021 Uczestników SDS Mozaika w Lublinie, ich rodziców, pracowników i sponsorów

Podniesienie bandery.

14 lipca 2021 roku miało miejsce spotkanie porejsowe wszystkich uczestników wyjazdu do Giżycka, ich rodziców i sponsorów. Po podniesieniu bandery podsumowaliśmy wyjazd od strony żeglarskiej, terapeutycznej
i organizacyjnej. Następnie przeszliśmy do spotkania mniej formalnego.
Przy grillu i ciastku wspominaliśmy miłe chwile, oglądaliśmy prezentację zdjęć z wyjazdu i omawialiśmy plany na przyszłość.

Spotkanie porejsowe Giżycko 2021 Uczestników SDS Mozaika w Lublinie, ich rodziców, pracowników i sponsorów

Omówienie pracy organizacyjnej i terapeutycznej.

Spotkanie porejsowe Giżycko 2021 Uczestników SDS Mozaika w Lublinie, ich rodziców, pracowników i sponsorów

Raport podsumowujący wyjazd.

Spotkanie porejsowe Giżycko 2021 Uczestników SDS Mozaika w Lublinie, ich rodziców, pracowników i sponsorów

Wspominamy miłe chwile wśród uczestników...

Spotkanie porejsowe Giżycko 2021 Uczestników SDS Mozaika w Lublinie, ich rodziców, pracowników i sponsorów

... i sponsorów.

Ahoj Przygodo II

W dniach 05-09.07.2021r grupa uczestników ŚDS „Mozaika” (z Oddziału Nr 1, Oddziału Nr 2 oraz Klubów Samopomocy „Przystań” i „Galeria”) brała udział w Rejsie po Jeziorach Mazurskich jachtem „Płynący Obłok” bezpłatnie użyczonym przez Pana Tadeusza Wrzosa – jego właściciela. Rejs zorganizowany był dla uczestników i ich rodzin, którzy korzystali z zajęć nawigoterapii prowadzonych w Mesie Mozaikowej przez wolontariusza kpt Tomasza Patyrę. Wyjazd odbył się w ramach projektu współfinansowanego przez Gminę Lublin, miasto na prawach Powiatu, „Ahoj Przygodo” – zajęcia teoretyczno-praktyczne propagujące uprawianie żeglarstwa wśród osób z niepełnosprawnościami.

W realizacji projektu wsparło nas wielu dobrych ludzi i firm, którym nieobojętne są potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich należy wymienić:

– Ekomarina Giżycko : Pan Marian Mieńko, Pan Dariusz Klimaszewski, Pan Wojciech Caban,

– Fundacja Dom Dzieci Benjamin, ks. Prof. Marian Stasiak,

– Zakład Przetwórstwa Mięsnego Mini-Mas Ożarów 4A, Nałęczów,

– Marzena Gołofit MEDICUS ul. Biernackiego 21/9, 20-829 Lublin,

– Wawer, Kamil Wawerski,

– Sokołów Hurtownia firmowa ul. Franciszka Stefczyka 30, 20-151 Lublin,

Serdecznie dziękujemy naszym partnerom za podjęte działania w aspekcie nawigoterapii.

 

Tym razem My w TVP 1 i TVP SPORT

Program „Pełnosprawni”

materiał filmowy – o Nas od 9:57

 

O Nas w TVP 3 – zapraszamy do oglądania

Program „Włączeni i aktywni”

materiał filmowy

 

Jesienne pływanie

16 września udaliśmy się nad Zalew Zemborzycki, gdzie czekała na nas wynajęta żaglówka. Przede wejściem na pokład zaśpiewaliśmy nasz hymn „Gdzie ta keja” oraz inne szanty. Podczas rejsu dookoła zalewu Kapitan Tomasz Patyra opowiadał o rodzajach ożaglowania i różne przygody morskie, w których uczestniczył.

 

 

Zajęcia Żeglarskie

Dzięki uprzejmości burmistrza Pana Wojciecha Wilka i Pracowników Urzędu Miasta w Kraśniku w sezonie 2019, zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego odbywały się na Zalewie w Kraśniku. Udostępniony nam akwen, stanica żeglarska oraz pomieszczenia gospodarcze bardzo ułatwiły aktywność wodniacką uczestników ŚDS „Mozaika”.

Śpiewamy szanty w ramach zajęć Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Śpiewamy szanty w ramach zajęć Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Śpiewamy szanty w ramach zajęć Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Śpiewamy szanty w ramach zajęć Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Śpiewamy szanty w ramach zajęć Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Śpiewamy szanty w ramach zajęć Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Zajęcia teoretyczne Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Zajęcia teoretyczne Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Zajęcia teoretyczne Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Zajęcia teoretyczne Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Mozaika w Klubiku Żeglarskim

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" nad Zalewem w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" nad Zalewem w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika" na Zalewie w Kraśniku

Zajęcia praktyczne Klubiku Żeglarskiego Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy „Mozaika” na Zalewie w Kraśniku

 

Skip to content