Oddział Nr 3

Zdjęcie: Budynek Oddziału nr 3 Środowiskowego Domu Samopomocy "Mozaika"

 

Środowiskowy Dom Samopomocy „Mozaika” – Typ C

 

To dzienny ośrodek wsparcia dla piętnastu osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych tj. zaburzenia pamięci, w tym choroba Alzheimera.

Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Naszym celem jest podtrzymywanie optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia, a także zapewnienie uczestnikom niezbędnej opieki i bezpieczeństwa na terenie naszego ośrodka.

Uczestnicy podczas codziennego pobytu mają możliwość udziału w różnorodnych zajęciach i treningach m.in.:

– treningu orientacji w rzeczywistości,

– treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych,

– treningu umiejętności spędzania wolnego czasu,

– treningu funkcjonowania w życiu codziennym,

– terapii zajęciowej,

– rehabilitacji ruchowej,

– zajęciach indywidualnych,

– dogoterapii,

– felinoterapii,

– uroczystościach okolicznościowych.

Na terenie ośrodka odbywają się spotkania grupy wsparcia dla rodzin podopiecznych, które prowadzi psycholog. Nasi uczestnicy każdego dnia mają zapewniony posiłek w formie gorącego obiadu.

 


Oddział nr 3 Środowiskowego Domu Samopomocy – typ C

ul. Lwowska 28, 20-128 Lublin

telefon: 81 466 55 60 wew. 13

e-mail:


Pracownik koordynujący pracę Oddziału:

Anna Nowak

Psycholog:

Joanna Okoń

Terapeuta:

Kinga Borowiec

Instruktor terapii zajęciowej:

Joanna Wójtowicz

 

Zdjęcie: Świetlica w budynku Oddziału nr 3 ŚDS "Mozaika"

 

Zdjęcie: Świetlica w budynku Oddziału nr 3 ŚDS "Mozaika"
Skip to content