Klub Samopomocy Przystań

Zdjęcie: Budynek z pomieszczeniami Klubu Samopomocy "Przystań"

 

To ośrodek wsparcia dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi.

Oferta skierowana jest do tych, którzy ze względu na swoją sytuację życiową wynikającą z problemów zdrowotnych poszukują kontaktu z ludźmi o podobnych doświadczeniach.

Grupa samopomocowa ma na celu pomoc uczestnikom w akceptacji choroby i radzeniu sobie w samodzielnym życiu w jak najbardziej satysfakcjonujący sposób. Ważnym zadaniem pracy klubu jest budowanie wzajemnych relacji pomocnych w niwelowaniu poczucia osamotnienia i wyizolowania społecznego oraz przezwyciężaniu sytuacji kryzysowych. Bardzo zależy nam na tworzeniu niezbędnej dla dobrego samopoczucia przyjaznej atmosfery spotkań, opartych na wzajemnej życzliwości, tolerancji i zrozumieniu. Pomocy i wsparcia udzielają doświadczeni pracownicy: psycholog i terapeuci.

W ramach zajęć proponowane jest przede wszystkim wspólne spędzanie czasu poprzez różnego rodzaju aktywności: rozmowy, czytanie prasy, oglądanie TV, korzystanie z Internetu, muzykowanie na gitarze, gry stolikowe, zabawy taneczne, imprezy okolicznościowe oraz cykliczne wyjścia do kina.

Uczestnicy mają możliwość korzystania z dobrze wyposażonej sali do zajęć sportowych w celu zwiększenia aktywności ruchowej i poprawy sprawności fizycznej.

Oferujemy także poradnictwo psychologiczne oraz pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu zgłaszanych problemów. Mile widziana jest pomysłowość i inicjatywa własna uczestników dotycząca propozycji wspólnego spędzania czasu.

Spotkania klubowe odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 – 20.00 a udział w zajęciach jest nieodpłatny.

 


Klub Samopomocy „Przystań”

ul. Nałkowskich 78, 20-470 Lublin

telefon: 81 466 55 67

e-mail:


 

Pracownik koordynujący pracę Klubu:

Dorota Nowak

 

Psycholog:

Hanna Plisiecka

Terapeuta:

Karol Czachajda

Zdjęcie: Sala Klubowa Klubu Samopomocy "Przystań"

 

Zdjęcie: Sala Klubowa Klubu Samopomocy "Przystań"

 

Zdjęcie: Gry planszowe Klubu Samopomocy "Przystań"

 

Zdjęcie: Sala Klubowa Klubu Samopomocy "Przystań"

 

Skip to content