Informacja dotycząca funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy bbbbbbbbbbb„Mozaika”bbbbbbbbbbbbbbbw dniach 2 – 13 listopada 2020