Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 2023

Uczestnicy Oddziału numer 2 oraz Klubów Samopomocy wzięli udział w „Lubelskim Forum Psychiatrii Środowiskowej. Psychiatria oparta na wartościach”

Program konferencji 1

Plan Konferencji 2023 - 2

Skip to content