za OknaMi

Obraz namalowany ekspresyjnie farbami olejnymi przedstawiający fragment ulicy z domami

W ramach treningu umiejętności społecznych z zakresu spędzania czasu wolnego uczestnicy Oddziału numer dwa odbyli artystyczną mikro podróż.

Z Lublina do Kazimierza.

Dolnego.

Przez okno.

 

Właśnie za pośrednictwem Galerii OKNA Miejskiej Biblioteki Publicznej, funkcjonującej przy ulicy Peowiaków 12, znaleźliśmy się w pełnym słońcu.

Pomiędzy planami, plamami, fakturami i płaszczyznami olejnych farb z obrazów Dariusza Ciężaka.

Dziękujemy za dobrą i ciepłą podróż.

Dwa obrazy olejne stojące na sztalugach i przedstawiające ulice z domami

 

 

Skip to content