Walentynki w Muzeum Narodowym w Lublinie

W walentynkowe popołudnie Uczestnicy Klubu Samopomocy „Przystań” z sympatii dla historii i sztuki wybrali się na Zamek Lubelski. Tym razem obejrzeliśmy dwie wystawy czasowe: „Złoty polski w 100. rocznicę reformy walutowej Władysława Grabskiego” oraz „Oblicza plakatu. Kolekcja Ireny Hochman i Tadeusza Mysłowskiego”. Pierwsza wystawa przybliżała temat złotego polskiego ukazując jego dzieje w kontekście wydarzeń historycznych i zjawisk gospodarczych. Ekspozycje dostarczyły wiedzy o tym kiedy i dlaczego narodził się złoty polski; co zdecydowało o jego rozwoju i jakie czynniki doprowadziły do jego upadku; dlaczego złoty polski został zniesiony przez zaborców; co sprawiło, że odrodził się po odzyskaniu niepodległości oraz jak zmieniała się jego siła nabywcza.

Duże czarno-białe zdjęcie wiszące na ścianie i podpisane białymi literami WŁADYSŁAW GRABSKI oraz szklana gablota z drukami okolicznościowymi związanymi z jego osobą

Fotografia Władysława Grabskiego i gablota z przedmiotami przybliżającymi tą ważną osobę

Wystawa prezentowała zasługi Władysława Grabskiego (1874 – 1938), premiera i ministra, który dokonał reformy polskiego systemu pieniężnego a jednym z jej cennych efektów było przywrócenie złotego jako waluty narodowej będące manifestacją odrodzenia Polski oraz zwieńczeniem procesu jej odbudowy i ekonomicznej integracji terytoriów funkcjonujących wcześniej w strukturze państw zaborczych. Jubileuszową wystawę ilustrowały licznie eksponowane monety (także skarby), pieniądze papierowe, rachunki, reprodukcje map z epoki, ryciny i fotografie a także umieszczone w gablocie przedmioty i opakowania różnych towarów.

Trzy liczne stosy monet eksponowane przy dwóch glinianych naczyniach na tle niebieskiego materiału

Zabytkowe papierowe pieniądze eksponowane w gablocie na niebieskim materiale

Bezcenne eksponaty: skarby - monety i pieniądze papierowe

Kilkumetrowa fotografia ulicy z wejściami do sklepów i szyldami z okresu początku XX wieku naklejona na ścianie oraz dwie gabloty z artykułami przemysłowymi

Gablota z ladą, towarami i opakowaniami po towarach ze sklepu Stanisława Magierskiego w Lublinie na tle fotografii handlowej ulicy

Druga wystawa czasowa prezentowała liczne plakaty wykonane przy użyciu różnorodnych technik i środków graficznych a ukazujące szeroki przegląd tendencji obecnych w tej dyscyplinie sztuki. Plakat to ważna i szczególna forma komunikacji wizualnej odwołująca się do współistnienia słowa i obrazu, uruchamiająca wyobraźnię zmuszając do odczytywania znaków – symboli i ich sensu.

Eksponowane prace pochodziły przede wszystkim z lat 60 i 70 – tych kiedy dzięki ich obecności ulice miast stały się swoistymi galeriami sztuki a same plakaty zyskały miano „sztuki ulicy”.

Kolorowe plakaty eksponowane w czarnych ramach na szarej ścianie

Plakaty filmowe i muzyczne eksponowane w czarnych ramach na szarej ścianie

Ekspozycja plakatów

 Kolejny raz w bardzo ciekawą historyczną podróż zabrał nas dr hab. Piotr Plisiecki.

Skip to content