Dokumenty

Informacja o ochronie danych osobowych

Polityka prywatności

Informacja o możliwości składania wniosków w sprawie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej Klauzula RODO informacyjna w sprawie dostepności architektonicznej

Klauzula RODO informacyjna w sprawie dostepności architektonicznej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej

B- ŚDS psycholog

B i D- ŚDS lekarz rodzinny

B- ŚDS lekarz psychiatra_neurolog

D – ŚDS lekarz psychiatra neurolog

D- ŚDS lekarz psychiatra

D- ŚDS psycholog